نوشته‌ها

خرید کمپوست قارچ اصفهان

خرید کمپوست قارچ اصفهان

خرید کمپوست قارچ اصفهان

خرید کمپوست قارچ اصفهان

روش های تولید ورمی کمپوست راه و روشهای تولید ورمی کمپوست تولید کننده بایستی

با انواع روش های تولید کمپوست آشنایی کامل داشته باشد و به مکان تولید میزان

سرمایه گذاری و هدف از تولید توجه زیادی کند یکی از روش‌هایی که ایط و تطابق

 قیمت کمپوست قارچ اصفهان

فروش کمپوست قارچ در ارومیه

بیشتری دارد و انتخاب کند و یکی از روش‌های علمی کاربردی برای کشور ما روش

تولید ورمی کمپوست به روش سبدی است چگونه از این روش بیشتر برای منازل در

ابعاد خیلی کوچک استفاده می شود نیاز به نیروی کارگر بیشتری از اشکالات این روش

از و جنس سبد میتونه از چوب فلز و پلاستیک شود اغلب ظروف مورد استفاده در این

 خرید کمپوست قارچ دکمه ای اصفهان

فروش کمپوست قارچ در کرمان

روش از جنس پلاستیک استفاده می‌کنند و آنها می‌توانند متفاوت باشند اندازه به مقدار

مواد بستگی دارد یعنی برای مثال نیم کیلوگرم زباله در هفته به سبدی به طول و عرض

۸۰ ضرب در ۵۰ سانتیمتر و عمق ۲۵ سانتیمتر نیاز دارد چنانچه در ظروفی استفاده

 خرید کمپوست قارچ صدفی اصفهان

 فروش کمپوست قارچ در قشم

شود که به صورت شبکه ای نباشند مثلاً به تو شک یا لگن لازم است کف ظروف و

تعداد لازم شروع های ۵ میلی متر ایجاد کند و کف سبد را با لایه نازک از بقایای گیاهی

به ویژه کلش بپوشانند بهتری نسبت به آرامی پایه‌های از این تاجر یا چوب قرار دهد  که

مواد غذایی را به صحبت‌های اضافه کردند با توجه به اینکه کرم های ورمی کمپوست

محیط بدون نور و مرطوب را ترجیح می‌دهند برای رطوبت و تایید بودن بسترها روی

 فروشگاه کمپوست قارچ اصفهان

فروش کمپوست قارچ در شهرکرد

سبد را باید بپوشونیم میتونیم از در بخش‌های مختلف از جمله پارچه و کیسه گونی نخی

استفاده کنیم برای ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم توده ۵۵۰ گرم نیاز است کرم استفاده شود حدود

دو ماه بعد رنگ بستر طیور و حجم توده ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر می‌شود در این زمان

ورمی کمپوست آماده برداشت است و برای جداسازی کرم ها از توده می‌توانیم از

حرکت کردن استفاده کنید یا اینکه کود آماده شده را به یک طرفی سبد فرستاده و مواد

غذایی تازه به طرف دیگر اضافه کنیم