نوشته‌ها

فروش کمپوست قارچ در اصفهان

فروش کمپوست قارچ در اصفهان

فروش کمپوست قارچ در اصفهان

فروش کمپوست قارچ در اصفهان

یکی دیگر از روشهای تهیه کمپوست روش سطحی است که در این روش حتی توده ای

که داریم برابر ۲ و نیم متر مربع است و ارتفاع آن تقریباً یک و نیم متر است جاده های

جدا کننده در هر منطقه باید داره ۵ تا ۶ متر از باشد تا بتوانیم به سادگی عبور و مرور

وسایل نقلیه را در کلیه نقاط امکانپذیر درظر داشته باشیم و فصل تابستان وزن توده ها

معمولاً ۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلو گرم و در زمستان ۱۵۰۰ تا ۱۹۰۰ کیلوگرم در نظر گرفته

میشه که توده‌های بزرگ تر معمولاً حرارت بیشتری تولید می‌کند و در هنگامی که توده

 فروش کمپوست قارچ دکمه ای در اصفهان

فروش کمپوست قارچ در تبریز

برگشت داده میشه دوتا توده میتونن تو محل جدید به یک توده بزرگ تر تبدیل بشن و در

دومین برگشت ۴ تا توده اولیه دوباره می توانند به دو تا توده و سپس دو تا توده به یک

توده اصلی تبدیل بشه که از طریق آزمایشاتی ما میتونیم به کیفیت کود حاصله پی ببریم

یکی از این روشها استفاده از نیویورک می باشد که مراحل آزمایش به این صورت است

که مقداری از کود به دست آورده را با اسید کلریدریک مخلوط میکنیم و سپس مخلوط

حاصل را از کاغذ صافی عبور داده و دوتا قطره ید به مایع صاف شده اضافه می کنیم و

اگر محلول زرد رنگ و کمی رسوب کرد نشان دهنده ی تکامل شدن عمل کود سازی و

اگر محلول به رنگ آبی دربیاید و رسوب بیشتری ایجاد شد نشان دهنده کامل نشدن عمل

کودک سازی است.یکی دیگر از روش های کود سازی روش مکانیکی است که اکثر

 فروش کمپوست قارچ صدفی در اصفهان

فروش کمپوست قارچ در مشهد

این روش در شهرهای بزرگ انجام میشه زیرا باید در کارخانجات بزرگ که سازی به

طریق مکانیکی صورت بگیرد پروسه عملیات کو کمپوت سازی در کارخانه های

بزرگ به شرح زیر است یک عملیات حمل و نقل دو پذیرش زباله ۳ جداسازی مواد

غیر قابل کمپوز ۴ خرد کردن ۵ سیستم حاضر ۶۰ نکردن و تفکیک ریزدانه و درشت

دانه و 7 بسته بندی و توزیع در بازار

فروش کمپوست قارچ در اصفهان

فروش کمپوست قارچ در اصفهان

فروش کمپوست قارچ در اصفهان

 

فروش کمپوست قارچ در اصفهان

تقاضا برای باقی مانده‌های آلی و کمپوست کردن
همچنین چین‌های افزایش یافته که اثرات ناخوشایند آن را بررسی می‌ کردند
آفت‌ کش‌های مصنوعی و کود کار تحقیقاتی  که در سراسر جهان انجام شده‌است ثابت کرده‌است که خرج کردن قارچ دارای کیفیت خوبی است. فروش کمپوست قارچ در تبریز
ارگانیسم برای افزایش سلامتی ، میوه‌ها،
سبزیجات گیاهان آفتابگردان، عدم تمایل خاک آلوده شده‌ است.
یک جز تشکیل‌ دهنده در حال رشد یک قرار گرفتن در معرض محیط زیست را فراهم می‌ کند.

فروش کمپوست قارچ دکمه ای در اصفهان

۵ گرم خاک کشت شده در گلخانه  کشت شده
خاک و خصوصیات اس ام سی  نشان‌ داده شده است.
سبزی که به عنوان پخش کار گذاشته شده بود،
این گلدان‌ها را بر مبنای درمان اس ام سی و هر درمان درمانی قرار دادند.
به همین زودی تکثیر تکرار شد و ظروف روی آن نصب شدند.
دانه‌های این دانه‌ها بعد از چهار روز جوانه می‌زدند.
یکی پس از دو هفته ظهور هر گلدان گیاهی آنالیز رشد نمونه‌ گیری از آنالیز رشد، دو هفته آغاز شد.
پس از کاشت پارامتر گیاهی،
اندازه‌ گیری‌ها در فواصل هفتگی انجام شد.
هر قوطی کنسرو شده با توجه به س ام سی ، و هر یک از آن‌ها را با همان برچسب انتخاب کردند.
ماهی‌ تابه داغ پارامترها مانند طول گیاهی، گیاه
قطر میله، قطر برگ، قطر برگ و قطر برگ
و تعداد برگ‌ها به اضافه برگ‌های مرده
دستگیر شدند به مدت ۱۰ هفته انجام شد.

فروش کمپوست قارچ صدفی در اصفهان

مراحل اولیه برای تجزیه و تحلیل رشد
به شرح ذیل بودند.
۱. ارتفاع گیاهی با قرار دادن یک رشته تعیین شد
از سطح زمین تا نوک غنچه پایانه و طول یک خط‌ کش برای تعیین ارتفاع.
۲. قطر گیاهی که با استفاده از الکترونیک تعیین می‌ شوند
تماس گیرنده (روکش دست روکش دست)آن را تمیز می‌ کند
آنالیز زیست توده سبزیجات مطالعه شده کشت شده پس از آن برداشت می‌شوند.
۱۴ هفته  جوانه می‌زند و ریشه‌های متفاوتی دارد.

برای داشتن کمپوست با کیفیت برای تولید قارچ باید از کلش گندم مرغوب استفاده کرد